Adopcje wirtualne

Adopcje internetowe to forma pomocy zwierzętom przebywającym w schroniskach dla zwierząt, azylach, przytuliskach

Zasady są proste

1.wpierasz finansowo utrzymanie zwierzęcia w schronisku, wpłacając co miesiąc określoną kwotę.
2.w miarę możliwości interesujesz się swoim podopiecznym, jego dalszym losem
3.otrzymujesz od instytucji/organizacji, pod której opieką jest zwierzę, wiadomości na temat stanu zdrowia zwierzęcia, dokonanych zabiegów (odrobaczanie, szczepienia, sterylizacja), jego adopcji, ciężkiej chorobie, śmierci
4.możesz podjąć próbę znalezienia zwierzakowi domu (po uzgodnieniu tego z osobami opiekującymi się nim na co dzień)

Gdzie, co, jak?

Przeglądając poszczególne strony schronisk dla zwierząt, azyli bez trudu znajdziesz te, które proponują adopcję wirtualną swoich podopiecznych.

Jeśli znajduje się tam napis: "chciałbyś adoptować wirtualnie to zwierzątko?" - znaczy to że możesz zaadoptować je wirtualnie.

Czasem trudno podjąć decyzję – tyle bezdomnych zwierzaków czeka na tą namiastkę adopcji. Wybierając schronisko, azyl, organizację, którą chcesz wspierać weź pod uwagę:
- jaki standard opieki oferuje zwierzętom
- czy każde zwierzę ma imię, czy jest traktowane indywidualnie
- czy dany ośrodek jest utrzymywany przez gminę, na jakich zasadach funkcjonuje
- czy będziesz mógł bez trudu uzyskiwać na bieżąco informacje o zwierzaku, które Cię interesują (możesz w tej sprawie napisać maila i upewnić się)
- na co zostaną przeznaczone wpłacone przez Ciebie środki finansowe (informacja taka powinna znajdować się na stronie adopcji wirtualnych poszczególnych schronisk)
- czy schronisko prowadzi aktywnie, przez cały rok, akcję adopcyjną zwierząt

Możesz także poprosić o pomoc w wyborze podopiecznego.

Miesięczny koszt adopcji wirtualnej jest ustalany przez poszczególne schroniska, azyle i często jest zależny od wielkości zwierzęcia (utrzymanie doga psa jest droższe niż utrzymanie jamnika ), czasem jest zależy od stanu zdrowia zwierzaka, a także od tego, czy adopcja wirtualna ma pokryć całościowy koszt utrzymania zwierzęcia w schronisku czy np. ma pokryć jedynie koszt jego wyżywienia. Często dwie osoby mogą wspierać jedno zwierzę – dzieląc się kosztem jego utrzymania lub zapewniając mu dodatkową opiekę.

Adopcja wirtualna jest wsparciem dla zwierzaka w drodze do domu.
Decydując się na nią dajesz psu, kotu szansę na godne warunki życia.